Kick-Off SWV PO Zaanstreek


Op maandag 23 juni jl. kwamen zo'n honderd medewerkers uit het Zaanse onderwijs bijeen in het Zaantheater voor de Kick off van het SWV Primair Onderwijs Zaanstreek.

Het samenwerkingsverband had Prof. Dr. Luc Stevens gevraagd zijn visie op de ontwikkelingen in het primair onderwijs te geven. Deze hield zijn gehoor voor dat passend onderwijs niet gaat om veel toetsen en meten, niet om diepgravende onderwijstheorieën, maar om samenwerken binnen een team. Het vak van leerkracht is dermate complex dat je in dit vak het nooit alleen tot expert zal kunnen brengen. Samenwerken met collega's in de school is de basis voor passend onderwijs voor ieder kind. En al samenwerkend binnen de school, met de collega's van de scholen van de scholenkoepel en nog breder binnen het samenwerkingsverband, kan de expertise voor passend onderwijs groeien. Daarmee groeit het onderwijs uit tot een professionele leergemeenschap.

Na de inspirerende toespraak van Luc Stevens presenteerden Yvonne Dijkema en Nicolien Levering de nieuwe website van het samenwerkingsverband.

Daarna stelde voorzitter Jan Hus de leden van het bestuur en de voorzitter van de OPR aan de zaal voor.

Terug naar het overzicht