Inzet ergotherapie binnen SWV PO Zaanstreek


Vanuit SWV PO Zaanstreek is het mogelijk kortdurend de expertise van een ergotherapeut in te schakelen op school. Het SWV PO Zaanstreek en Heliomare onderwijs hebben hierover afspraken gemaakt.
De inzet van een ergotherapeut is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische activiteiten op school, zoals zitten, schrijven, kleuren, knippen, knutselen en zelfredzaamheid t.a.v. toiletgang, aan- en uitkleden.

Je kunt van de ergotherapeut verwachten dat het handelingsgerichte onderzoek op de schoollocatie wordt gedaan en je antwoord geeft op de volgende vragen:

 • Kan deze leerling de activiteit uitvoeren en wat heeft de leerling daarvoor nodig?
 • Hoe kan je als leerkracht de leerling hierbij het beste ondersteunen?
 • Zijn hierbij aanpassingen nodig in materialen of aanbod en hoe kan je dat realiseren?

De ergotherapeut stemt altijd af wat de leerling kan en wat er mogelijk en nodig is binnen de klas. De inzet van de ergotherapeut vanuit het samenwerkingsverband is nooit gericht op behandeling.

 

Vragen waarmee jullie goed bij de ergotherapeut terecht kunnen zijn bijvoorbeeld:

 • Deze leerling zakt altijd van zijn stoel af, wat helpt hem om goed te blijven zitten?
 • De leerling kan zijn stoel echt niet aanschuiven, wat nu?
 • We twijfelen of deze leerling uit groep 2 klaar is om met schrijven te beginnen in groep 3, voldoet het kind aan de schrijfmotorische voorwaarden om met schrijven te starten? Wat kunnen we binnen de klas de leerling nog bieden?
 • We hebben nu een kleuter die nauwelijks een potlood vast kan houden, wat moeten we doen?
 • We oefenen al zolang met schrijven en toch lukt het niet! Wat heeft deze leerling nodig?
 • Deze leerling schrijft best netjes, maar het tempo is veel te laag. Komt hij in aanmerking voor aanvraag van een hulpmiddel (laptop / iPad) bij het UWV?

Hoe kan je de ergotherapeut inschakelen:
De ergotherapeut, die de vragen op gaat pakken is Ellen Glandorff. Via dit aanvraagformulier kun je haar rechtstreeks inschakelen. Daarnaast is zij voor vragen bereikbaar op e.glandorff@heliomare.nl.
Mocht je willen weten welke expertise Heliomare onderwijs nog meer in kan zetten, neem dan een kijkje op deze site www.abheliomareonderwijs.nl.

 

Werkwijze inzet ergotherapie Heliomare onderwijs binnen SWV PO Zaanstreek.

 1. School mailt het aanvraag formulier rechtstreeks aan de ergotherapeut van Heliomare onderwijs. Het aanvraagformulier is te vinden op bij knop documenten.De ergotherapeut kan alleen ingezet worden als ouders/verzorgers hiervoor toestemming hebben gegeven aan de aanvragende school.
 2. De ergotherapeut voert gegevens in op het registratieformulier.
 3. De ergotherapeut plant binnen 4 werkweken de aanvraag in. Kan de aanvraag niet binnen 4 werkweken ingepland worden i.v.m. capaciteitsprobleem, dan gaat de ergotherapeut in overleg het SWV PO Zaanstreek.
 4. De ergotherapeut ziet de leerling op de eigen schoollocatie.
 5. Als de ergotherapeut niet afhankelijk is van externe partners (bijv. leveranciers, UWV) is het streven om de aanvraag binnen 6 werkweken af te ronden met een schriftelijk eindverslag. Dit wordt digitaal verzonden aan de aanvrager met een cc. naar de ouder(s)/verzorger(s).Worden de 6 weken overschreden, dan wordt de reden van afwijking vermeld op het registratieformulier.
 6. Maandelijks ontvangt het coördinatieteam SWV PO Zaanstreek een bijgewerkt registratieformulier.
Terug naar het overzicht