Presentaties van de bijeenkomst directeuren in De Stoomhal


Op woensdag 8 februari jl. was in De Stoomhal in Wormer een bijeenkomst voor alle directeuren/het management van de scholen in het samenwerkingsverband.
Hierbij alvast een korte impressie. In de nieuwe editie van de krant van het SWV (mei 2017) komen we uitgebreider op de presentaties van deze inspirerende ochtend terug.

Er wordt veel gezegd over passend onderwijs, o.a. over thuiszitters, financiën (het vele geld dat op de plank blijft liggen), privacy, de rol van ouders, de zorgplicht, samenwerking met jeugdhulp en zorg. Maar waar staan wij zelf als samenwerkingsverband in de Zaanstreek en hoe geven wij invulling aan onze maatschappelijke opdracht? Waar was passend onderwijs ooit voor bedoeld en zijn de scholen in staat om met diversiteit om te gaan? Over deze vragen en de daarmee samenhangende ontwikkelingen en resultaten in ons samenwerkingsverband ging het eerste deel van de bijeenkomst op 8 februari 2017.

De verschillende (PPT) presentaties:

Ron Benjamins, senior onderwijsadviseur en associé
‘Van het financieren van problemen naar het organiseren van oplossingen’.
Er is weerstand rond passend onderwijs. Het kost tijd en inzet om een verandering echt door te voeren. Door scholing van het team en meer aandacht voor eigenaarschap, kunnen resultaten worden bereikt. Door goede samenwerking wordt het aantal thuiszitters lager.
Presentatie Ron Benjamins

Frieda Both, procesmanager gemeente Zaanstad
‘Samenwerking tussen scholen, jeugdteams en ‘Veilig Thuis’.
Het is van groot belang om problemen in de thuissituatie te onderkennen en in gesprek te gaan met de ouders. Het jeugdteam kan ondersteuning bieden en betrekt eventueel  jeugdhulp er bij. Veilig Thuis onderzoekt de serieuze meldingen.
Presentatie Frieda Both

Bernard Homans, namens de coördinatie SWV PO Zaanstreek
‘Het jaarplan 2016 – 2017’
Door scholen wordt basis- en extra ondersteuning geleverd. Eventueel kan een TLV worden aangevraagd voor SO en SBO. De aanvragen worden geregistreerd en uitgewerkt in de kwaliteitsmonitor.
De organisatie van het SWV wijzigt van vereniging naar stichting met een Raad van Toezicht.
Presentatie Bernard Homans

Na de pauze:

Key-note lezing door Jitske Kramer: ‘Wow, wat een verschil’
Jitske Kramer,  is corporate antropoloog en expert op het gebied van werken met (culturele) verschillen, global  leadership, Deep Democracy en organisatiecultuur.

Dat we allemaal anders zijn, is geen verrassing. Maar we vinden het wel fijn als iedereen een beetje ‘normaal’ doet. Maar volgens welke standaard dan? Wie bepaalt er wat normaal is? Zonder diversiteit kunnen we niet leven; verschillen zijn een noodzakelijk ingrediënt voor synergie en groei. Diversiteit is een gegeven, we zijn nu eenmaal allemaal andere en unieke mensen. Het vraagstuk is: hoe gaan we met de verschillen om? Hoe kun je fragmentatie voorkomen en hoe kun je zorgen voor een open en inclusieve werkomgeving. Door acht inclusieprincipes in de praktijk te brengen kun je de verschillen tussen mensen beter laten werken. Een praktische en inspirerende kijk op diversiteit en inclusie. Over kijken vanuit een opvallend perspectief. Zonder automatische piloot. Nieuwsgierigheid. Lef om van de gebaande paden af te wijken. Een kwestie van mentaliteit. Het gewone uitdagen. Vragen stellen. Elke dag. Openstellen. Exploreren. Creëren. Om het veilig te maken om anders te mogen en te kunnen zijn. Om te genieten van elkaars verschillen.
Presentatie Jitske Kramer

Terug naar het overzicht