Onderwijs en jeugdhulp

Omdat de meeste kinderen in onze regio in hun eigen buurt of wijk naar school gaan, zoeken onze basisscholen aansluiting bij het Jeugdteam van de wijk . Het liefst letterlijk: wij zien graag dat het Jeugdteam ook in de school aanwezig is.

Het onderwijsteam en het Jeugdteam werken samen aan de uitvoering van 'één kind, één plan, één gezin, één dossier'. Vroegtijdige signalering van mogelijke ondersteuningsbehoeften, moet inzet van zwaardere ondersteuning voorkomen. Wij zetten ondersteuning en jeugdhulp zo thuis nabij mogelijk in en beschouwen ouders als educatieve partners.

Hoe een Jeugdteam is samengesteld, is mede afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de leerlingen in de wijk. In elk geval is schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd in het Jeugdteam, om de verbinding met jeugdhulp, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdgezondheidszorg te leggen.