Ondersteuning voor basisscholen

Voor elke school van Zaan Primair, Spoor, De Werf en de Vrije School is er een schoolondersteuner beschikbaar om te adviseren over mogelijkheden binnen de basisondersteuning of te helpen bij het organiseren van extra ondersteuning.
De scholen van Agora en De Roos kunnen voor maatwerk gebruik maken van de expertise van de specialisten en onderwijsondersteuningsarrangementen van IKC Tijstroom.