Missie SWV PO Zaanstreek

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek vindt dat iedereen in onze samenleving moet kunnen meedoen. Niemand buitenspel!

Onze missie:

'Wij zien voor alle leerlingen volwaardig burgerschap als belangrijke maatschappelijke opbrengst van passend onderwijs. Wij willen dat leerlingen, ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intellectuele vermogen, hun eventuele lichamelijke en zintuiglijke beperking, volop kunnen meedoen in onze samenleving. Niemand mag buitenspel staan. Wij willen met goed en passend onderwijs de best mogelijke basis leggen voor volwaardig burgerschap. Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Wij nemen als samenwerkende besturen de verantwoordelijkheid om dat onderwijs goed te organiseren.'