Doelen voor 2018

Schoolbesturen bij het SWV PO Zaanstreek hebben afspraken gemaakt over wat kinderen en ouders (minimaal) mogen verwachten van elke school.

In 2018:

 • hebben alle leerlingen een passend arrangement, zo thuis nabij mogelijk;
 • werken wij op basis van één kind, één gezin, één plan, één dossier;
 • is minimaal 80 procent van alle leerlingen, ouders, medewerkers en ketenpartners tevreden over de wijze waarop SWV PO Zaanstreek passend onderwijs organiseert;
 • biedt minimaal 95 procent van alle basisscholen goede basisondersteuning;
 • zijn de intern begeleiders de spil in onze ondersteuningsaanpak;
 • maakt maximaal 1 procent van de leerlingen gebruik van het speciaal onderwijs;
 • arrangeren wij met zo min mogelijk bureaucratie: wij hebben heldere procedures en zorgen voor snelle toewijzing, plaatsing, doorstroom en terugplaatsing;
 • werken we met heldere procedures voor mediation en geschillen;
 • tonen wij daadkracht en zo nodig doorzettingsmacht als dat nodig is om leerlingen een passend arrangement te bieden;
 • werken wij goed samen met het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, gemeenten en jeugdhulp;
 • werken wij preventief en hebben wij effectieve preventieve arrangementen ingevoerd;
 • is er bij SWV PO Zaanstreek niet één thuiszitter;
 • krijgt ieder kind uit de Zaanstreek onderwijs in onze regio, met uitzondering van kinderen met zéér specifieke of specialistische ondersteuningsbehoeften;
 • zijn er zo min mogelijk klachten, beroepen en bezwaren ingediend;
 • wordt er zo weinig mogelijk beroep gedaan op onze ‘doorzettingsmacht’.