Voor professionals

Passend onderwijs is niet nieuw. Wie dagelijks bezig is met het vinden van een goed antwoord op de onderwijsbehoeften van leerlingen, is immers ‘bezig’ met passend onderwijs. Wél nieuw is de Wet Passend Onderwijs, veranderende geldstromen en de andere organisatie van passend onderwijs. Schoolbesturen bij SWV PO Zaanstreek regelen vanaf 2014 gezamenlijk dat ieder kind in de regio zich optimaal kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen, staat in ons Ondersteuningsplan.