Diensten

De verschillende diensten:

 • Voor ouders

  Uw kind verdient het beste onderwijs. Ook als hij of zij extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zaanstreek organiseert die ondersteuning voor alle basisschoolkinderen in Zaanstad, Oostzaan en Wormerland. Ons samenwerkingsverband bestaat uit schoolbesturen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Samen zorgen wij ervoor dat onderwijs en ondersteuning goed geregeld is in onze regio.

  Lees meer
 • Voor professionals

  Passend onderwijs is niet nieuw. Wie dagelijks bezig is met het vinden van een goed antwoord op de onderwijsbehoeften van leerlingen, is immers ‘bezig’ met passend onderwijs. Wél nieuw is de Wet Passend Onderwijs, veranderende geldstromen en de andere organisatie van passend onderwijs. Schoolbesturen bij SWV PO Zaanstreek regelen vanaf 2014 gezamenlijk dat ieder kind in de regio zich optimaal kan ontwikkelen. Hoe wij dat doen, staat in ons Ondersteuningsplan.

  Lees meer
 • Expertise

  SWV PO Zaanstreek kent twee expertisecentra: IKC Tijstroom en Dynamica XL. Zij bieden speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, maar adviseren en ondersteunen de basisscholen ook bij het vormgeven van passend onderwijs.

  Lees meer

Medewerkers

Nicolien Levering
Nicolien Levering
procedure toelaatbaarheids- verklaringen
T: 06-29093115
info@swvpozaanstreek.nl